Informativni vpis v vrtec

Otrokovi podatki:

Starši oz. zakoniti skrbniki:

Otroka želim vključiti z dnem (starostni pogoj za vključitev otroka je dopolnjenih 11 mesecev starosti in zaključen dopust za nego in varstvo otroka)

Razvojne in zdravstvene posebnosti otroka na katere nas morate opozoriti, zaradi varnosti in ustreznega dela z otrokom (posebnosti v razvoju, alergije, itd.)

Predviden čas otrokovega prihoda

Predviden čas otrokovega odhoda

Ali je vpis v naš vrtec prva izbira ali rezerva?