Uvajanje

UVAJANJE V VRTEC

Ob vstopu v vrtec je otrok večinoma prvič za daljši čas ločen od svojih staršev. Ta sprememba zahteva od otroka veliko energije, prilagajanja in spoprijemanja z lastno negotovostjo. Otrok se v novem okolju sreča z nepoznanimi odraslimi in otroki. Prilagaja se tamkajšnjemu ritmu življenja, vključuje se v skupino vrstnikov, se uči prilagajanja in deljenja »igrač« in pozornosti odraslih.

Pred otrokom je tako zelo velik izziv, kako ga bo sprejel, pa je odvisno od različnih dejavnikov, kot so stopnja otrokovega razvoja, njegov značaj, izkušnje in ravnanje nas odraslih.

Otroci se na novosti odzivajo na različne načine. Nekateri se hitro prilagodijo novim okoliščinam in ne kažejo veliko težav, drugi imajo normalne prilagoditvene težave in ob ločitvi od staršev jokajo, se držijo staršev, odklanjajo hrano, so nemirni in občutljivi. Nekateri celo zbolijo (bolezni dihal in prebavil). Takšne težave lahko hitro izzvenijo, lahko pa vztrajajo tudi do enega meseca. Prilagoditvene težave počasi izginjajo s tem, ko otrok prične sprejemati novo okolje in se začne navezovati na montessori pedagoginjo in angleško govorečo montessori asistentko, ki mu nudita občutek varnosti, topline in zaščite.

Zato je sodelovanje staršev z montessori pedagogom in angleško govorečo montessori asistentko, ki sprejemata njihovega otroka v svojo skupino, nujno potrebno. Tako se namreč vzpostavi zaupanje, ki je temelj dobrih odnosov. Ker otrok doživlja svet okoli sebe tudi skozi doživljanje najbližjih, bo lažje zaupal novostim in jih sprejemal, če bosta zaupala starša.

KAKO LAHKO STARŠI POMAGATE OTROKU PRI SPOPRIJEMANJU S TEŽAVAMI OB UVAJANJU?

Po sklenitvi pogodbe se starši o podrobnejšem uvajanju posvetujte z montessori pedagoginjo.

V pogovoru starši predstavijo svojega otroka in se konkretno dogovorijo za korake uvajanja. Montessori pedagoginja vas bo seznanila s praktičnimi napotki, ki vključujejo informacije o:

 • prihodu v vrtec;
 • rutini dneva;
 • kaj dati v otrokov nahrbtnik;
 • praznovanja in drugi dogodki v Hiši otrok Mali koraki;
 • drugih vprašanjih, ki zanimajo starša.

Več o rutini dneva si lahko preberete tukaj.

Pred pogovorom, starši posredujejo zavodu dokumentacijo, ki je v povezavi s spoznavanjem otroka in jo je treba oddati pred prvim prihodom otroka v vrtec (predhodno dobite po elektronski pošti):

 • obrazec »Informacije o otroku in družini«;
 • obrazec za dovoljenja;
 • obrazec o prevzemu otrok;
 • zdravniško potrdilo otrokovega pediatra;
 • izjava o seznanjenosti z vsemi postopki in zbiranju osebnih podatkov.

Prvi obisk vrtca se opravi dan ali nekaj dni pred rednim vstopom otroka, ko bo otrok v skupini že sam, brez navzočnosti staršev. Za to je primeren čas, ko v igralnici ni drugih otrok (ponavadi popoldan). Čas trajanja prvega obiska je od 30 do 45 minut. Prvi obisk daje otroku in staršem možnost, da se seznanijo z okoljem in otrok naveže stik z montessori pedagoginjo in angleško govorečo montessori asistentko.

Pred vstopom v hišo otrok se lahko starši in montessori pedagoginja dogovorijo za obisk otroka na domu. V 1. starostni skupini je obisk na domu obvezen, v 2. starostni skupini je zaželen. Trajanje obiska montessori pedagoginje je okvirno pol ure. Obisk je namenjen lažjemu navezovanju stika med otrokom in montessori pedagoginjo v domačem okolju.

VSTOP V VRTEC

Otrok naj bi rutino dnevnega reda usvojil postopoma v roku enega tedna, v skladu z dogovorom z montessori pedagoginjo. Takšno uvajanje je po naših izkušnjah normalno za otroke od prvega do šestega leta.

Postopek konkretnega vstopa otroka v skupino

Prvi dan je otrok prvič sam brez prisotnosti staršev v skupini otrok okvirno eno uro. Starši so v bližini, da jih lahko montessori pedagoginja pokliče, če bi bilo to potrebno.  A starši NISO navzoči v otrokovi skupini. Staršem svetujemo, da pride ta dan z otrokom v vrtec tisti od staršev, od katerega predvidevate lažjo in pogumnejšo ločitev otroka ali starša.

Čas prisotnosti otroka v skupini se v nadaljnjih dnevih podaljšuje (npr. naslednji dan je otrok pri zajtrku in ostane do prehoda otrok na igrišče; potem ostane na kosilu; proti koncu tedna že spi v hiši otrok).

V primeru večjih težav pri uvajanju, se starši pogovorijo z montessori pedagoginjo in poskušajo najti najprimernejšo rešitev za otroka.

Da bo uvajanje vašega otroka prijeten dogodek tako za starše kot za otroka in da bi bila otrokova stiska ob prilagajanju na spremembe čim manjša, priporočamo:

 • da se otroci po odhodu staršev ponavadi hitro umirijo ali zaposlijo s kakšno dejavnostjo, morda celo z opazovanjem in imajo v tem času priložnost navezati bolj intenziven stik z vzgojiteljico ali drugimi otroki;
 • da je nekaterim otrokom pred konkretnim uvajanjem v pomoč, če se doma pogovarjate o hiši otrok, otrocih in vzgojiteljicah ter otroku tudi realno predstavite rutino dela ter proces jutranjega slovesa;
 • da se otrokom že doma obrazloži, da v hišo otrok ne prinašajo svojih igrač ali drugih rekvizitov (stekleničk, …), saj jih ponavadi ovirajo, da bi se z vso pozornostjo posvetili dejavnostim, ki so pripravljene zanje ali pa so morda celo moteče za druge otroke;
 • da otroci hitreje postajajo samostojni pri rutini v garderobi (slačenje in oblačenje, obuvanje in sezuvanje), če jim to omogočate tudi doma ter ste pri tem dosledni glede na usmeritve pedagogike montessori, ki pravi: “Pomagaj mi, da naredim sam!”
 • v času uvajanja ne vnašajte dodatnih sprememb v otrokovo življenje, saj bi ga s tem dodatno obremenili (odvajanje od dude, plenice, … bo dovolj časa kasneje, ko se bo otrok v vrtcu počutil dobro);
 • Pomembno je, da otroka ob prihodu oddate vzgojiteljici nežno, a odločno. Otroku dajte vedeti, da greste in da se boste vrnili ponj.
 • Če je mogoče naj, otrok prvi mesec vrtec obiskuje čim bolj redno. Stalen ritem prihodov in odhodov iz vrtca daje otroku občutek varnosti in zaupanja. Držite obljube, ki jih dajete otroku.

 

Več o Montessori programu si lahko preberete tukaj.

 

Informativni vpis Kako vpisati otroka?                                     Več