Kateheza dobrega pastirja

Maria Montessori je med opazovanjem otrok ugotovila, da je verska vzgoja nekakšen vrhunec vsega, kar otrok počne v vrtcu oz. šoli, saj daje aktivnostim nov pomen. Okolje, ki mu pri tem pomaga,  mora biti skrbno pripravljeno, imenujemo ga atrij. Kot vsako montessori okolje, mora biti tudi atrij pripravljen in oblikovan tako, da otroku omogoča samostojnost, gibanje in samoobvladovanje. Večletno opazovanje otrok, ki so imeli izkušnjo atrija, je pokazalo, da so le ti izražali veselje, hvaležnost in novo dostojanstvo. Gre za pripravljeno okolje, ki pomaga pri krščanski vzgoji s pomočjo pripomočkov, predmetov, slik ipd., ki otroka spodbujajo k razmišljanju in mu pomagajo pri zbranosti.

(povzeto po: Gobbi, G. (2012). Skupaj z otroki prisluhnimo Bogu. Ljubljana: Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo)

 

Informativni vpis Kako vpisati otroka?                              Več