Dan v vrtcu

Naveden program je okviren, saj se tekom dneva prilagajamo trenutnim situacijam in ritmu otroka.

Zjutraj se otroci zbirajo. Jutranji čas je tako namenjen prosti zaposlitvi, predvsem samostojni igri v manjših skupinah (družabne igre, pogovori, …). Predvsem za mlajše pa je na razpolago prostor za gibanje. To je zelo primeren čas, ko si otroci povedo kaj o svoji družini ali podobno. Ta čas si otroci še posebej ustvarijo občutek pripadnosti; starejši otroci se učijo pomagati mlajšim. Mlajše otroke povabijo h gledanju knjige ali delu z materialom, ga pospremijo do stranišča, pomagajo pripraviti vse, kar potrebujejo čez dan (sveže brisače, krpe za brisanje miz in tal, …).

Zajtrk:

Ob 8.00 uri se začne zajtrk in traja do 8.45. Otroci pripravijo vse potrebno za zajtrk in zajtrkujejo, ko so pripravljeni.

Dopoldansko delo:

Čas prostega dela traja od 8.00 ure do 10.00 ure, za večje lahko tudi do 10.30 ure.

To je čas tihega dela, ko imajo otroci možnost samostojno ali v manjših skupinah delati s pripravljenimi materiali, pri tem so pozorni tudi na druge, saj pri delu ne motijo drug drugega. Ob mirnem in zbranem delu si otroci podaljšujejo čas zbranega dela, kontrolirajo svoje trenutne vzgibe in so pozorni na potrebe drugega.

Prostemu delu sledi gibanje na črti in kratek skupen pogovor, kjer se skupaj pogovorimo o kakšni aktualnosti. To je čas, ko praznujemo (rojstne dneve, praznike, …)

  • Gibanje na črti: v zgodnjem otroštvu je gibanje zelo pomembno. Koordinacija celotnega telesa je tesno povezana z razvojem inteligence. Koordinacija gibanja mu pomaga, da si ustvari red znotraj sebe, da si pridobi samostojnost in obvladanje samega sebe. S tem, ko se uči uporabljati svoje telo, zunanja koordinacija omogoča notranjo koordinacijo.

Za vse to je zelo pomembna kontrola lastnega telesa, za to je čas gibanja načrti zelo pomemben čas dneva. Otroci s hojo po črti razvijajo koordinacijo telesa, samozavedanje, ter obvladovanje gibanja. S plesom razvijajo ritmični in melodični posluh ter čut za skupnost.

Dopoldansko delo zaključimo z igro tišine. To je zelo pomemben čas dneva. Vsi skupaj skušamo biti nekaj časa čisto mirni, v tišini. Ta čas se tekom leta počasi podaljšuje.

Otroku moramo dati vsak dan možnost, da začuti sam sebe, spoznava svet tišine v sebi in okrog sebe ter razvije samokontrolo.  Po igri tišine so otroci bolj odprti za poslušanje (bolje slišijo glasbo),  za poslušanje drugih, potreb drugega, so veseli, pozorni, …

Po končani igri tišine se v miru pripravimo za gibanje na svežem zraku (sprehodi, igre na igrišču, igralih, skrb za vrt, …). Ven bomo odhajali vsak dan- tudi če bo vreme slabo.

Kosilo od 11.30 do 12.15 ure

Dežurna otroka pripravita vse potrebno za kosilo (pripravita mize, zaželita dober tek- skupna pesem, razdelita juho oz. poskrbita za postrežbo).

Pri obedih spodbujamo otroke, da si vzamejo toliko hrane, kolikor je morajo pojesti (raje večkrat po malo). Hrane naj se ne bi puščalo.

Počitek 12.15 do 14.00 ure

Po kosilu imajo vsi otroci počitek. Tudi tisti, ki ne zaspijo, gredo v prostor za počitek poslušat pravljico, nato si izberejo kakšno mirnejšo dejavnost, pripravijo popoldansko malico in urejajo prostor.

Popoldanska malica je od 14.00 ure dalje. Otrok malica, ko se zbudi in uredi ( zloži odejo in pomaga pri pospravljanju ležalnika).

Popoldanski čas

Do 14.45 ure so otroci še v sobi. Po tem gredo vsi na teraso , v prostor za gibanje ali se zaposlijo v sobi.

Ko bo zunaj primerno toplo vreme (pomlad, poletje), bomo več dejavnosti (materialov) pripravili na terasi. Tako, da imajo otroci možnost tudi v času prostega dela delati zunaj.

V našem vrtcu se zavedamo pomembnosti skrbi za zdravje. Več lahko preberete tukaj.

Informativni vpis Kako vpisati otroka?                                      Več